Eenmalig constructief advies op afstand:

U heeft plannen om te gaan bouwen of verbouwen maar u weet eigenlijk niet zo goed hoe u dit moet gaan aanpakken.
U zit met vragen zoals "wij willen graag deze muur verwijderen; kan dat zomaar?" of "we willen een aanbouw plaatsen, wat moet ik hier zo al voor doen?".
BCA kan u het juiste schriftelijk vooradvies verschaffen en u op weg helpen.
Insteek van het vooradvies is om duidelijk te maken welke constructieve voorzieningen u dient te treffen, welke gegevens u zelf dient te verzamelen en welke partijen u dient in te schakelen.
Belangrijk onderdeel van het vooradvies is ook het in een vroeg stadium inzichtelijk maken welke problemen u kunt verwachten.
Het tarief voor een eenmalig vooradvies is €75,-
Indien u echter besluit naar aanleiding van dit vooradvies om BCA in te schakelen voor het definitief advies dan is het vooradvies gratis.

Definitief Constructief advies

BCA hanteert geen vaste of vanaf prijzen die meestal toch niet kunnen worden nagekomen.
Ieder bouwwerk of verbouwing is uniek.
Om deze reden wordt voor iedere gewenste opdracht een offerte afgegeven waarin duidelijk staat vermeld wat u van BCA kunt verwachten.
BCA zal altijd trachten binnen 5 werkdagen een offerte uit te brengen.

 

Contact

  Vorsenpoel 42, Boxtel
  0411601140
  0626945434
  info@cobab.nl
LOCATIE

Social Media