Werken op een industriële site 

Bij het werken op een industriële site komen er diversen andere zaken om de hoek kijken dan bij het werken op een normale bouwlocatie.
Er gelden op deze sites vaak afwijkende extra regels en er zijn diversen extra toelatingseisen van toepassing.
Ook is het in de meeste gevallen noodzakelijk om specifieke brandvertragende of zuurwerende kleding te dragen en aanvullende persoonlijke beschermende middelen (PBM's) te dragen.
Denk hierbij aan juist schoeisel, oog- en oorbescherming, gasmasker e.d.
BCA heeft veel ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden op dergelijke sites en is in het bezit van de juiste papieren hiervoor.
BCA beschikt over het VOL VCA diploma, veiligheidspaspoort, arbo keuring bodemsanering en alle benodigde kleding en overige PBM's.

Wat voor werkzaamheden vinden er dan plaats?

BCA voert regelmatig bouwkundige inspecties uit in de diversen fabrieksgebouwen, loodsen, kantoren en andere bouwwerken (o.a. leiding banen, koelinstallaties en kolommen).
Tijdens deze inspecties worden er foto's gemaakt en worden de schades geclassificeerd. Deze worden later verwerkt in een zogenaamd OCB (Onderhoud Civiel Bouwkundig) plan.
In overleg met de opdrachtgever en afhankelijk van het beschikbare budget worden deze werkzaamheden geëngineerd, in de "markt"gezet en vervolgens uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering doet BCA ook de "Guidance and Control" werkzaamheden.

Buiten de inspecties wordt er natuurlijk ook gesloopt, verbouwd en gebouwd. Ook hier is BCA bij diversen projecten betrokken of betrokken geweest.
Vaak treed BCA op als constructeur, projectmedewerker of als toezichthouder.

Enkele voorbeeldprojecten zijn o.a.

Chemelot:

- instandhouding Slulfafabriek
- sloop openbaar badgebouw
- sloop deel Loods 8 met instandhouding leidingbaan
- nieuwbouw badgebouw en renovatie kantoren en werkplaats OCI.
- onderzoek verkeersklasse diversen bruggen tankenpark 3
- ondersteuning bij herbeoordeling brandveiligheid diversen loodsen

Yara:

- Renovatie Ureumloods 1
- Renovatie Verzamelgebouw

Waarom BCA?

Zoals hierboven beschreven is het werken op een industriële site niet zomaar geregeld.
Door de jarenlange ervaring is BCA vaak direct inzetbaar op de betreffende locaties.
Dit tegen een scherp en aantrekkelijk tarief.

Contact

  Vorsenpoel 42, Boxtel
  0411601140
  0626945434
  info@cobab.nl
LOCATIE

Social Media